Belangrijk!

 • Geïnformeerde toestemming
   • Wat?
   • De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

   

   • Waarom uw toestemming geven?
   • In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. U wordt bijvoorbeeld tijdens een vakantie eender waar in België in de dienst spoedgevallen opgenomen. Dankzij uw toestemming beschikken de zorgverleners die u behandelen over alle nodige informatie om u de zorg te verlenen die rekening houdt met uw algemene gezondheidstoestand.

   

   • Welke gegevens worden gedeeld?
   • Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om:
   • resultaten van bloedonderzoeken
   • röntgenfoto’s
   • vaccinatie- medicatieschema’s
   • voorgeschreven en afgeleverde medicatie en
   • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld.

   

   • Al deze gegevens vormen het zogenaamde gezondheidsdossier.

   

   • Wat zijn uw rechten als patiënt?
   • U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken
   • U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens
   • Zelfs als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen

   

   • Wie heeft toegang tot uw gegevens?
   • De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.

   

 • Identiteitskaart meebrengen
   • Gelieve vanaf nu steeds uw identiteitskaart af te geven bij het begin van de consultatie (bij kinderen: KIDS ID of ISI+ kaart).

   

  • Sinds overschakeling naar een nieuw dossiersysteem, wordt deze gebruikt om uw dossier te openen. Dit garandeert dat wij steeds het correcte dossier openen, door het vermijden van typfouten of bij mensen met eenzelfde naam.
 • Globaal Medisch Dossier
   • Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.

   

   • Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

   

   • Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Hiervoor dient u ons enkel een klevertje van het ziekenfonds te bezorgen. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

   

   • Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

   

   • Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

   

   • Patiënten met een GMD krijgen bij verwijzing naar een specialist door hun GMD-houdende huisarts, de eerste consultatie volledig terugbetaald. Have fun with a norsk casino.

   
Laatste nieuwtjes

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

in deze uitzonderlijke tijden met Covid 19, zijn we op zoek naar vrijwilligers voor heel wat taken. Indien u interesse hebt of vragen/voorstellen erover hebt, kan u terecht op  “vrijwilligerswerk@lille.be ” of 014 75 14 11.

 

 

Parking:

om het parkeerprobleem rond de praktijk op te lossen, hebben we een parking voorzien aan de Heggelaan, tussen het huis met nr 9 en 11, schuin over de Kouter (+/- 75 m wandelafstand). De parking is enkel toegankelijk voor bezoekers van deze praktijk, en is uitgerust met een slagboom. Een jeton kan u bekomen aan het secretariaat.

Op de parking voor de praktijk is er een plaats voorzien voor mensen met een beperking, en voor (groot)ouders met jonge kinderen.

We hopen zo onze buren te sparen van parkeeroverlast.

 

Secretariaat:

Het secretariaat is geopend van 8 tot 12u en van 13 tot 19u. Diane en Ann zullen u graag te woord staan en helpen met uw vragen.
test2941