huisbezoeken 

HUISBEZOEKEN

Vraag huisbezoeken tijdig aan: tussen 8 en 10 uur ’s morgens. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

 • Kom zoveel mogelijk zelf naar de praktijk. Uw arts heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen.
 • Huisbezoeken “op een afgesproken uur” kunnen niet.
 • Huisbezoeken zijn uitzonderlijk en enkel bedoeld voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen.
 • Vermeld bij aanvraag steeds:
  • naam en voornaam van de patiënt
  • volledige adres
  • bondige reden van de aanvraag
  • naam arts (hier wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden)