Raadplegingen

  • Raadplegingen gaan enkel door op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen of online een afspraak maken.
  • Indien er op de online agenda geen plaats meer is en u heeft een dringend probleem, neemt u best even telefonisch contact op.
Algemene hoffelijkheidsregels:
Kom tijdig op een afspraak.
Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven.
Bereid uw consultatie voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje.
Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.
Huisbezoeken

Vraag huisbezoeken tijdig aan: tussen 8 en 10 uur 's morgens. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Door een afspraak bent u ook sneller aan de beurt. Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer.
Huisbezoeken "op een afgesproken uur" kunnen niet.
Voor wie?
  • Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen:
  • - hoogbejaarden
  • - ernstig zieken
  • - mensen die niet vervoerd kunnen worden
Vermeld bij uw aanvraag steeds:
  • - naam en voornaam van de patiënt
  • - het volledige adres (eventueel de naam op de bel)
  • - bondige reden van de aanvraag
  • - naam arts, hier wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.

test2941