Drukte

Zoals in de media verschenen is, is er een groot tekort aan huisartsen.
Ook in onze praktijk voelen wij hier de gevolgen van.
Graag vragen we uw geduld en respect voor AL onze medewerkers.

Indien er online geen afspraak beschikbaar is, kan u telefonisch contact opnemen met het secretariaat.
Zij bekijken wat nog mogelijk is.

Afspraak maken