Sinds kort is er op dinsdag- en vrijdagvoormiddag een verpleegkundige aanwezig om bloedafnames te doen. Gelieve zo veel mogelijk uw bloedafnames bij hen in te plannen.

BLOEDNAME OP DINSDAG: resultaat afhalen vanaf vrijdag aan balie, tenzij anders afgesproken met arts.

BLOEDNAME OP VRIJDAG: resultaat afhalen vanaf dinsdag aan balie, tenzij anders afgesproken met arts.