Sinds kort is er op maandag-, dinsdag- en vrijdagvoormiddag een verpleegkundige aanwezig om bloedafnames te doen. Gelieve zo veel mogelijk uw bloedafnames bij hen in te plannen.

Resultaat afhalen na 1 week aan de balie, tenzij anders afgesproken met de arts. Indien iets dringend, belt de arts u zelf op.