Voorschriften

  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging.
  • Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts. Voorschriften of attesten zullen vanaf nu niet meer telefonischkunnen afgeleverd worden.
Uitslagen

Voor welke uitslagen mag u bellen?

Voor de uitslagen van gewone foto’s (Rx) en echografieënkan u rechtstreeks met één van de artsen bellen, ma- vrij ‘s ochtends tussen 09.00u en 09.30uen ma-do ‘s avonds tussen 18.30u en 19.00u. Gelieve deze belmomenten zoveel mogelijk te respecteren.

Welke resultaten kunt u afhalen aan de receptie?

Labo uitslagenworden niet meer telefonisch behandeld.

U dient deze af te halen aan de receptieop de dag dat de arts met u heeft afgesproken.

Op de labo uitslag zullen de nodige instructies staan. Ook zullen zo nodig voorschriften worden toegevoegd. Labo uitslagen die niet opgehaald zijn na 14 dagen zullen worden verwijderd.

Voor welke resultaten komt u best langs op afspraak?

De resultaten van CT–scans en MRI‘szullen nooit telefonisch worden besproken. Gelieve hiervoor steeds langs te komen op afspraak.

Formulieren en attesten

  • Formulieren: Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.
  • Attesten: Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Try yourself at the norske casinoer.

test2941