Heeft u symptomen die wijzen op corona: blijf thuis en neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met de praktijk: 014/88.27.86.

Voor uw en onze veiligheid wordt er, vóór u een afspraak kan maken, steeds gepolst of u al dan niet symptomen heeft door middel van een korte vragenlijst. Het is belangrijk dat u deze eerlijk beantwoordt.

Heeft u symptomen, dan noteert het secretariaat dit en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld door een van onze artsen. Via bevraging zal de arts uw risico inschatten en verdere instructies geven. We hebben een aparte raadpleging voor mensen met infectieuze symptomen (hoesten, verkoudheid, keelpijn, …)  via een aparte ingang (ingang 1). Zo willen we voorkomen dat kwetsbare of gezonde patiënten samen zitten in de wachtzaal met mogelijke positieve covid-patiënten en zo kans lopen om besmet te worden.